top of page

İşe Başlama ve İş Bitim tarihlerini göremiyorum?

Kamu veya Özel Sektör tarafından ihalesi yapılan işlere ait sözleşmelerde genellikle İşe

Başlama tarihi İş Yeri teslimi ile başlar.


İş Yeri teslimi , Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmede belirtilen süre içerisinde yapılır.


Dolayısıyla , İşe başlama ve İş Bitim tarihleri DOĞRUDAN SÖZLEŞMEDE GÖRÜLEMEZ.

Özel durumlarda İşe başlama sözleşmenin imzalandığı gün başlar.


İŞE BAŞLAMA TARİHİ


İş Yeri Teslimi , İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI ile yapılır. Bu tutanak düzenlenirken, işin süresi dikkate alınarak İŞ BİTİM TARİHİ tespit edilerek yazılır.


İşe Başlama ve İş Bitim Tarihini görmek için İşe Başlama Tutanağına Bakınız.


İşe Başlama Belgesi bazen de Sertifika şeklinde ayrıca İşveren tarafından yazı ile Yükleniciye teslim edilir.


İşe Başlama Tutanağı olmadan Sosyal Güvenlik Kurumunda İş Yeri dosyası açılamaz, işçi çalıştırılamaz.


İŞ BİTİM TARİHİ


Sözleşmede Takvim günü olarak yazılan işin süresi İşe Başlama Tarihi’ne eklenerek yapılır.Örnek: İşe Başlama Tarihi +100 gün = İş Bitim Tarihi


KISACA GÖZ ATIN:

Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri Yönetmeliğine göre İşe Başlama aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.


Kaynak : Kamu İhale Mevzuatı - Kamu İhale Kurumu (ihale.gov.tr)Yönetmelikler Başlığı altında. Yapım İşler İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nden.


27 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page