• Nike Free Run
 • Nike Lebron 11
 • Lebron James X Shoes
 • Jordan Retro 11
 • Air jordan 11 low
 • New Balance 996
 • Ray ban classic
 • santiyeci.com
 • Nike LeBron 11 Blue White
 • Nike Zoom KD VI
 • jordan 29
 • kd vi Air Max 90 lebron 11 kd vi Air Max 90 lebron 11
  2014 Aj Shoes jordan 11 low air jordan Shoes
 • Nike free 3.0 v4
 • Nike free 5.0 kids
 • Oakley sunglasses discount
 • Nike LeBron 11 Blue White
 • Nike Zoom KD VI
 • jordan 29
 • Kullanıcı
  Şifre
  Üye Ol
  Şifremi Unuttum ( Şifrenizi öğrenmek için kullanıcı adınızı yazarak bu ikonu tıklayınız.)
  E-Kaynak
  E-Pratik Bilgi
  E-İş
  E-Şantiye Pazarı
  E-Tedarik&Servis
  E-Vitrin
  E-Alışveriş
  Bize Ulaşın
  Türkçe English
  Talep Formu Nedir
  Üretim ve Tüketimin Takibi
  Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği
  Sürveyan Defteri
  Şantiye Günlük Defteri
  Yeşil Defter
  Ataşman Sayfası
  Görünmez Kaza :)
  Hakediş Hazırlama
  Metraj
  Keşif Artışı
  İhzarat Nedir
  Ekskavatör Nasıl Çalışır?
  Yükleyici Nasıl Çalışır
  Makinalı Kazı Nasıl Yapılır
  Casio FX-880P-3600P ile
  (Topografya Programları)
  Casiofx880 Bina Yol Kanal
  Kazı/Dolgu ve Aplikasyon Programı
  Classpad 300 -330 Programları
  Bir Dolgunun Hikayesi
  Saha Tanzimi-Bina Yeri Kazı Dolgu İşleri
  Excel.de Kot Kilometre Sapma ve Tünel Kesit Çizim Programı

  E-Posta Listesine Kaydol

  Kaydol

  E-Pratik Bilgi -> Şantiye Notları -> Ataşman Sayfası

  ÖRNEK Ataşman Defteri

  Ataşman Defteri 25 Kb

  Ana sayfa
  Ataşman Krokisi ve Tesbitleri
  Ataşman Hesap ve Metrajı


  Çizelgeyi excel sayfası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

  ÖRNEK Ataşman Sayfası

  Ataşman sayfası indir....

  Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine göre ataşman metraj tip formunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

  Bu formun çizim ve hesap bölümünü doldurup Kontrol Mühendisi ve Şantiye Şefi imzalar ilgili Şube Müdürü ONAYlar.


  10.18.3 – Ataşmanlar :

   

  Ataşman defteri, kontrol amiri tarafından ilgili kontrol mühendisine (ismen) her sahifesi mühürlenmiş ve numaralanmış, kaç sahife hangi işe ve müteahhide ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak verilir.

   

  Kontrol mühendisi, ataşman defterine aşağıda belirtilen hususları zamanında kaydederek müteahhit veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder.

   

  Röleve defterine kaydedilen işlerden; plan ve projelerinde ölçülerinin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler ataşman defterine geçirilir.

   

  Ayrıca, sözleşme eki şartnamelere göre zamanında tutulması gereken, tartı, yerinde ölçü, saptama ve benzeri diğer tutanaklar, tarihleriyle birlikte kapsadıkları konular da belirtilerek ataşmana geçirilir.

   

  Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit kalem kullanılacak, ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenli, açık seçik ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilecektir.

   

  Ataşman defterinin kroki bölümüne, çizilecek, plan, kroki ve kesitlerde, röleve, kot ve boyutları, zeminin cinsi, oluşum ve tabakalarının durumu ve diğer bilgileri ile rölevenin yapıldığı tarihin yazılarak geçirilmesi gereklidir.

   

  Metraj bölümünde ise, yapılan imalatın adı, birim fiyat numarası ve birimi gösterilerek, kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır. (ÖRNEK No:4)   

   

  Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar

  1 – İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıkları, işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp; kroki, tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman defterinde gösterilir.

   

  2 – Yapının (uygulama proje ve planlarında)-+ 0.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper kotuna göre kotlandırılır.

   

  3 – İnşaatın yapımı sırasında; plankote alınması, doğal zemin, temel tabanı, su düzeyi, kazı tesviye kotları gibi kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları, işbu ataşman defterinde saptanan (röper) kotlarına uyularak saptanır.

   

  Kontrol mühendisi, yukarıdaki esasa uyulmadan yapılan kotlandırmaların sonuçlarından sorumlu tutulur.

   

  4 – Ataşman defterine geçirilecek ölçüler, bilgiler, kroki ve şekiller; defterin sol sahifesindeki milimetrik bölümlü kısımda gösterilir. Şekil ve krokiler ölçekli olarak çizilerek ve teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır.

   

  5 – Defterin sahife numaraları basılı olduğundan hiçbir nedenle yaprak koparılmayacaktır. Yanlış yazılan yazı ve hesaplar aynı renkli mürekkeple okunabilecek şekilde üzeri çizilip aynı renkli mürekkeple parafe edilecektir. Tam sahifenin bozulması ise; köşeden köşeye aynı renkli mürekkeple çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilir.

   

  6 – Her ne sebeple olursa olsun; şekil, yazı ve rakamlarda hiçbir silinti veya kazıntı yapılmayacaktır. Düzeltilmesi istenen yazı ve rakamlar, okunmasına zarar verilmeyecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve o kısım müteahhitle birlikte parafe edilir.

   

  7 – Ataşman defteri, müteahhitle birlikte imza edildikten sonra, tek taraflı olarak hiçbir şekilde düzeltme yapılamaz. Herhangi bir yanlışlığın sonradan anlaşılması halinde de düzeltme yine birlikte ve yukarıda açıklandığı gibi yapılır.

   

  8 – Bütün şekillerle yazı ve hesaplar, önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip ve kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden mürekkeple geçilebilir.

   

  9 – Ataşman defteri, inşaatın gidişini takiben günü gününe düzenlenir. (Bu husus Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. maddesinde açıkça belirtilmiştir.)

   

  Bitirilen işler, yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde ve  bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine geçirilir.

   

  10 – Müteahhit, taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri, röleve ve ataşman defterlerini imza etmek zorundadır.

   

  Bu defteri imza etmekle de; içindekileri, hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığını kabul etmiş olur.

   

  Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri itirazı kayıtla imza ederse, imza ettiği tarihten itibaren Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi gereğince 10 gün içinde açık ve belirgin itirazlarını yazı ile bildirmek zorundadır. Müteahhit bu müddet içinde itirazlarını yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır.

   

  Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçınırsa bu durum bir tutanakla saptanır ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. maddesine göre işlem yapılır.

   

  11 – Röleve ve ataşman defterleri, değerli belge niteliğinde olup kaybolmasından kontrol mühendisi sorumludur.

   

      Herhangi bir nedenle kontrol mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda iş bu defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle yükümlüdür.

  İhale kanunu Değişmeli mı ?
  İhale kanunu değişsin .
   

  © 2000 - 2008 santiyeci.com - Tasarım ve Uygulama Biteg

   
  config | web | home
  jordan 11 gamma Nike KD VI lebron 11 low
 • 2014 jordan 3
 • Jordan cheap sale
 • Jordan fire red