Kullanıcı
Şifre
Üye Ol
Şifremi Unuttum ( Şifrenizi öğrenmek için kullanıcı adınızı yazarak bu ikonu tıklayınız.)
E-Kaynak
E-Pratik Bilgi
E-İş
E-Şantiye Pazarı
E-Tedarik&Servis
E-Vitrin
E-Alışveriş
Bize Ulaşın
Türkçe English

E-Posta Listesine Kaydol

Kaydol

E-Alışveriş

Şantiye Market -> Elektrik Kitapları -> Elektrobank - Elektronik Bilgi Bankası

Ürün Detayları

Elektrobank - Elektronik Bilgi Bankası

Ürün Kodu: Z.Ü

 

 

BÖLÜM 1 : TEKNİK BİLGİLER VE ÇEVRİM TABLOLARI

  - Eski ölçü birimleri

  - Ülkelerin ölçü birimleri

  - İngiliz ve Amerikan ölçü birimlerinin metrik sisteme çevrilmesi

  - Beygir gücünü kW'a Parmak ölçüsünü milimetreye çevirme cetveli

  - Sinüs , Kosinüs , Tanjant , Kotanjant Çevrimleri

  - Açısal fonksiyonlar

  - Trigonometri ve Logaritma

  - Çeşitli birimler ve sembolleri

  - Alan ve Çevre hesapları

  - Hacim ve Alan hesapları

  - Düzgün çok kenarlılar ve Romen rakamı

  - Sık kullanılan sayıların degerleri

  - Kimyasal maddeler ve formülleri

  - Çeşitli metallerin fiziksel özellikleri

  - Akışkanların fiziksel özellikleri

  - İletken malzemelerin incelenmesi

  - Katı ve sıvı maddelerin özgül agırlıkları

  - Yakıtların ısı degerleri

  - İletkenlerin öz dirençleri ve özgül kondüktansları

  - Di elektrik sabiteleri

  - Mutelif madeni levhaların kalınlıgına göre m2 agırlıkları

  - Demir çubukların ( Dört köşe , Altı köşe , yuvarlak ) metre agırlıkları

  - Silme lama , Saç levha , Eşit kenar köşebentler

  - NPI , NPU , Boru , kare profil agırlıkları

  - Kazan boruları , Manşon , Sanayi boruları

  - Pirinç çubuklar ve lamalar

  - Örgülü bakır teller , kurşun levha , pirinç ve bakır borular

  - Whitworth vida ve somunlar

  - Metrik vida ve somunlar

  - Vidalar ve çelik dübeller

  - Agaç vidası ölçü ve numaraları

  - Matematikte kullanılan semboller

  - Konutlarda pratik ısı hesabı

  - Yapıların yaklaşık maliyeti

  - Soguk hava şartlarında beton dökümü

  - Dünya ülkelerinde kullanılan gerilim degerleri

BÖLÜM 2 : ELEKTRİK FORMÜLLERİ VE DEVRE ANALİZLERİ

  - Elektriksel ve manyetik büyüklükler

  - Elektrik formülleri

  - Elektrik sembol ve ayrıntıları

  - Dogru akım , Bir fazlı , Üç fazlı devrelerdeki formüller

  - Alternatif Akım tekniginde direnç ve iletim degerleri

  - Ohm kanunu , Kirşof kanunu , Elektrikte güç

  - Dogru akım degerleri

  - Monofaze devreler,Trifaze devreler

  - Gerilim düşümü formülleri

  - Alçak gerilim şebekerinde gerilim düşümü

  - Orta gerilim şebekerinde gerilim düşümü

  - Elektrik formülleri

  - Omik devre ,Endüktif devre,Kapasitif devre

BÖLÜM 3 : YÜKSEK VE ORTA GERİLİM ŞEBEKELERİNİN İNCELENMESİ

  - Elektrik şebekelerine giriş

  - Enerji taşınmasında iletken seçimi

  - Çelik Alüminyum İletkenlerin Karakteristikleri

  - Zincir Tipi İzolatörler

  - Havai hat dolu tip çubuk izolatörler

  - Pin Tipi İzolatörler

  - Havai Hat Dolu Tip Mesnet İzolatörleri

  - Harici Tip Mesnet İzolatörleri

  - Dahili Tip Mesnet İzolatörleri

  - Geçiş İzolatörleri

  - Kablo Başlıgı İzolatörleri

  - Transformatör Buşing İzolatörleri

  - İzolatör Demiri Seçimi

  - K Tipi İzolatör Karakteristik Degerleri

  - HD ve VHD İzolatörlerin Karakteristik Degerleri

  - Döküm Reçine İzolatörler

  - Stock Bridge Damperler ( Titreşim amortisörü )

  - Y.G Enerji Nakil Hattı Direkleri

  - Enerji Nakil Hattı Fleş Mesafeleri

  - Yapı İçinde ve Dışındaki Yerlerde Yaklaşma Mesafeleri

  - Zinçir İzolatör Montaj Şekilleri

  - Yüksek Gerilim Sembolleri

BÖLÜM 4 : KISA DEVRE HESAPLARI

  - Kısa Devre Akımı ve Kısa devre kesme güçleri

  - Örnek kısa devre hesabı

  - Baraların Kısa Devre Akımı , akıma göre baraların boyutlandırması

  - Dikdörtgen kesitli Alüminyum Baralar

  - Bakır Baralar

  - Yuvarlak Boru Tipi Baralar

  - Fider Aşırı Akım Koruma

  - Fider Toprak Koruması

  - İzoleli Devrede Toprak Koruması

  - Diferansiyel Roleler

  - Ölçü trafolarında Güç Seçimi

BÖLÜM 5 : Y.G ve O.G ŞEBEKELERİNDE AYIRICI VE KESİCİLER

  - Y.G ve O.G Ayırıcı Çeşitleri

  - Harici Ayırıcılar ( Pantograf ve Döner İzolatörlü )

  - Dahili Tip Ayırıcılar

  - Y.G ve O.G Kesicileri

  - Kesme Gücüne göre kesici seçimi

  - SF6 Gazının İncelenmesi

  - Metal Muhafazalı Modüler Hüreler

  - Hücre Tipleri ve Standart Donanımlar

  - Şalt merkezi Bara Baglantı şekilleri

  - Trafo merkezi veya Yük merkezinin Baglantı Şekilleri

BÖLÜM 6 : TRANSFORMATÖRLER

  - Güç Transformatörleri

  - Transformatörlerin Baglama Şekilleri

  - Transformatör Sembolleri

  - O.G Transformatör özellikleri

  - Hermetik Dagıtım Transformatörleri

  - Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler

  - Transformatörlerle ilgili Bazı Tarifler

  - Transformatör Kademe Degiştiricileri

  - Transformatör Sogutucu Yagları

  - Anma gerilim ve Anma Akım Degerleri

  - Transformatör Postalarında Kullanılan Malzemeler

  - Akım Transformatörleri

  - Gerilim Transformatörleri

  - Dagıtım

BÖLÜM 7 : SAYAÇLAR ve ÖLÇÜ ALETLERİ

  - Abone Çeşitleri

  - Çift Terimli Tarife ,Tek Terimli Tarife

  - Elektronik Sayaçların Gelecegi

  - Elektronik Sayaçların Baglantı Şekilleri

  - Kombi Elektronik Sayaçlar

  - Mekanik Sayaçlar ve Baglantı Şekilleri

  - Dijitaj Göstergeli Ölçü Aletleri

  - Analog Göstergeli Ölçü Aletleri

  - Ölçü Aletlerine Ait Semboller

BÖLÜM 8 : HATLARIN KORUNMASI ve PARAFUDRLAR

  - Ark Boynuzları ( Eklatörler )

  - Parafudr Çeşitleri

  - Prafudr Seçimi

  - Dagıtım Sisteminde Kullanılacak O.G Parafudrları

  - Prafudur Montaj Şekilleri

  - Yüksek Gerilim Parafudurları

  - A.G Prafudr Özellikleri

BÖLÜM 9 : SİGORTALAR , PAKO ŞALTERLER , TERMİK MAGNETİK ŞALTERLER

  - Y.G ve O.G Sigortaları

  - Transformatörlerde Y.G Sigorta seçimi

  - A.G NH Bıçaklı Sigortalar

  - Sigortalarda Sellektif Koruma

  - W Otomatlar

  - Kaçak Akım Koruma Roleleri

  - Dikey Tip Sigortalı Yük Ayırıcıları

  - Sigortalı Yük Kesicileri

  - Termik ve Termik Magnetik Şalterler

  - Mikro İşlemcili Korumalı Şalterler

  - Pako Şalterler

  - Üzengili Şalterler

BÖLÜM 10 : A.G ve A.G+Y.G HAT İLETKENLERİ İLE MONTAJ ŞEKİLLERİ

  - Bakır iletkenlerin Elektriki ve Mekanik Özellikleri

  - Alüminyum İletkenlerin Elektriki ve Mekanik özellikleri

  - Çelik Alüminyum İletkenlerin Elektriki ve Mekanik Özellikleri

  - İzolatör ve İzolatör Demirinin Seçimi

  - A.G İzolatör Çeşitleri ve Özellikleri

  - Telefon - Havai Hat Mesnet İzolatörleri

  - O.G Hatlarında Güç ve Mesafeye Göre Kesit Tayini

  - A.G Dagıtım Şebekelerinde Kesit Hesabı

BÖLÜM 11 : DİREK SEÇİMİ

  - Türkiye Buz Yükü Bölge Haritası

  - Direkler ve Özellikleri

  - Orta Gerilim Hatlarının Taşınması ve Dagıtımı

  - İletkenlerin Cer ve Rüzgar Yükleri

  - Köşe Açılarına Göre Bileşke Kuvvet Faktörleri

  - 1. 2. 3. 4. 5. Bölgelerde Direk Seçimi

  - A.G ve Müşterek Direklerde Kullanılan Traverslerin Profili

  - Bölgelere Göre Direk 40m ve 50m de Direk Boy ve Agırlıkları

  - Bölgelere Göre Müterek direklerin Boy ve Agırlıkları

  - Agır Direklerinin Özellikleri

  - Travers Boyları

  - 3 x Swallow İletkenli Müşterek Direklerin 80m Açılması

  - 3 x Swallow Direk Seçimi ve Travers Boyları

  - 3 x Raven İletkenli Müşterek Direklerin 80m Açıklıkta Kullanılsın

  - Transformatör Diregi seçimi

  - Bölgelere Göre Fleş Degerleri

  - Beton direk Özellikleri

  - Düz hatlarda Konsol ( Potans ) Ölçülerde

  - Direk seçim özellikleri

BÖLÜM 12 : KABLOLAR

  - Kablo Sembolleri

  - Kabloların TS ve VDE Karşılıkları

  - Bakır Özlü Kablolar

  - Halojenden Arındırılmış Kablolar

  - Kabloların Akım Taşıma Kapasiteleri

  - Yer altı Kablolarının Akım Taşıma Kapasiteleri

  - Kabloların Çap ve Agırlıkları

  - Bakır ve Alüminyum Kabloların k ve m Katsayıları

  - Örnek Kablo Kesiti Hesabı

  - NYY ve NYCY Kablolarının Reaktansları

  - Kablonun Taşıyacagı En Büyük Güç ve Bu Gücün Taşıyacagı Uzaklık

  - O.G Kablolarının Kesit Hesabı

  - Alvinal Kablolar

  - Alpek Kablolar

  - Alüminyum Yer Altı Kabloları

  - Klemens çeşitleri

  - Kablo Ek Mufları ve Kablo Başlıkları

  - Kabloların Toprağa Döşenirken Dikkat Edilen Özellikler

  - Kabloların Havada Kablo Rafında Döşenmesi

  - Boru Çaplarına Göre Geçirilecek Kablo Sayısı

  - A.G ve O.G Gerilim Düşümü Hesabı

  - O.G Şebeke de Gerilim Düşümü

  - Kablo Kesitlerinin Pratik Olarak Seçilmesi

  - Telefon Kabloları

  - PTT Girişi Bina Terminal Kutusu

  - Telefon Kolon Dağıtım Şemaları

  - Harici Telefon Kabloları ve Döşenmesi

BÖLÜM 13 : BUSSBAR SİSTEM ve KABLO KANALLARI

  - Bussbar ve Teknolojisi

  - E-Line Bussbar Sistemleri

  - Bussbar sistem Montaj Resimleri

  - Bussbar Sistemde Gerilim Düşümü Hesabı

  - Trolley bussbar Sistemi ( Yürüyen Vinçlerde ve Büyük Tezgahlarda )

  - Saç Kablo Kanalları

  - Saç Kablo Merdivenleri

  - Döşeme Altı Kanlo Kanalları

  - PVC Kablo Kanalları

  - Standart Kablo Kanalları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 14 : AYDINLATMA ARMATÜR ve AMPUL ÇEŞİTLERİ

  - Aydınlatma Tanımı

  - Armatürlerin Işık Dagılım Egrileri

  - Renklerin Yansıtma Katsayıları

  - Aydınlatma Hesabı ve Örnek çözüm

  - Asgari Aydınlatma Şiddetleri Tablosu

  - Aydınlatma Verimleri

  - Pratik Aydınlatma Hesabı ve Armatür Seçimi

  - Aydınlatma Armatür Çeşitleri

  - Ampul Çeşitleri

  - Lambalar Hakkında Genel Bilgiler

  - Işık Konileri

  - Lambalarda Kullanılması Gereken Kondansatörler

  - Lamba Duy Çeşitleri

  - Aydınlatma Şekilleri

  - Armatür Yerlerinin Belirlenmesi

  - Floresan Lamba Baglantıları

  - Gaz Deşarjlı Ampullerde İgnitör Baglantıları

  - Yol Aydınlatmasında Işık Kaynakları ve Armatürler

  - Dış Aydınlatma Hesabı

BÖLÜM 15 :BİNA DAHİLİ A.G KUVVET ve AYDINLATMA TESİSATLARI

  - Fonksiyonel Binalar

  - Bussbar Sistemli Aydınlarma

  - Aydınlatma Sortileri

  - Yükleri Beslemek için Kablo Döşeme Metotları

  - Tesisat Çeşitleri

  - Hareket Sensörlü Tesisatlar

  - Merdiven ve Koridor Aydınlatması

  - Fotosel roleler

  - Acil Durum Aydınlatması

  - Aydınlatma Teknolojisindeki Yenilikler

  - Elektrik İç Tesisat Yönetmeligi

  - Aydınlatmada Elektrik tatbikat projesi

  - Bina elektrik Tesisatı 2007 Yılı Keşif Bedeli

  - Kuvvetli Akım İşaretleri

BÖLÜM 16 : YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ

  - Konvansiyonel Yangın İhbar Sistemleri

  - Analog Yangın İhbar Sistemleri

  - Yangın Dedektör Çeşitleri

  - Gaz Alarm Sistemleri

  - Yangın tesisatı Montaj Şekilleri

  - Yangın Tesisatında kullanılan Semboller

BÖLÜM 17 : ASANSÖRLER

  - Asansörün Tarihsel Gelişimi

  - Asansör Tipleri

  - Asansörlerin sınıflandırılması

  - Kasnak ve Çelik Halat Çeşitleri

  - Asansör Kabin,Kuyu Ölçüleri

  - Devir Ayarlı Asansör Motorları

  - Hidrolik Asansörler

  - Asansörlerin Karşılaştırılması

  - Yürüyen Merdivenler

  - Asansör Emniyet yörüngesi

  - Asansörle ilgili yanlış bilinenler.

  - Cephe asansörleri

  - Asansörün kontrolu Nasıl Yapılır.

  - Asansör Kontrol Formu

BÖLÜM 18 : JENERATÖRLER

  - Elektrik Üretimi

  - Jeneratör Çeşitleri

  - Jeneratör ve Yer Seçimi

 - Jeneratör Güç Hesabı ve Örnek Çözümler

  - Elektrik Motorlarının Belenmesinde Jeneratör Güçü Hesabı

  - Jeneratör Gücüne Göre Kablo Kesiti Seçimi

  - Jeneratörlerin Teknik Özellikleri

  - Jeneratör Beslemeli Hatlardaki Harmonikler ve Giderme Yolları

  - Jeneratörlerin Çalıştırılması ve Devreye Alınması

  - Arızaların Tesbiti ve Giderilmesi

  - Jeneratörlerle ilgili semboller ve Anlamları

BÖLÜM 19 : ELEKTRİK MOTORLARI

  - Elektrik Motorlarının Sınıflandırılması

  - Alternatif Akım Motorları

  - Dogru Akım Motorları

  - Hibrit Motorlar

  - Trifaze Motorlar

  - Monofaze Motorlar

  - Rotor Yapıları

  - Motor Montaj Şekilleri

  - Yıldız Üçgenin Çalışma Özelligi

  - Trifaze Motorların Monofaze Çalıştırılması

  - Motor Özellikleri

  - Dalgıç Pompa Motorları ( SAER )

  - Motor Güçlerine Göre Kablo Seçimi

  - Motorlarda kullanılacak Kondansatör Seçimi

  - Motorlarda Sigorta Seçimi

  - Üç Fazlı Motorlarda Koruyucu Donanımlar

  - Asenkron motorlara Yumuşak Yol Verme

  - Degiken Frekans ve Gerilimde Motor Davranışları

  - Faz Sayısına Göre Motordaki Gücün Degişmesi

  - İş Makinalarında Motor Gücü Hesabı

  - Motorlarla ilgili semboller

BÖLÜM 20 : OTOMATİK KUMANDA DEVRELERİ

  - Kontaktör Yapısı ve Özellikleri

  - Kontaktörlerin Markalarına Göre Muadilleri

  - Yardımcı Kontaktörler

  - Yardımcı Kontaktörler

  - Kumanda Devreleri

  - Yıldız Üçgen Baglamada Kontaktör Seçimi

  - Otomatik Kumanda Sembolleri

  - kumanda ve kontrol roleleri

  - Zaman Rolesi

  - Termistör Koruyucular

BÖLÜM 21 : ISITMA ve SOGUTMA

  - Motorin Brülörleri

  - Alarko motorin ve Fuel-oil Brülörleri

  - Thyssen Brülörler

  - Motorlu Vana Baglantılı

  - Monarch Brülörlerinin Özellikleri

  - Ontrol Yakıt Tasarrufu

  - Aquatrol 2000 Sistemi

  - Dogal Gaz ve LPG İle Çalışan Brülörler

  - Genel sogutma Şeması

  - sogutucu Akışkanları

  - Sogutucu Akışkan Performans Mukayese Tablosu

  - Otomatik Buz Makinası

  - Sogutma Sistemleri

  - Ekovat Çeşitleri

BÖLÜM 22 : KOMPANZASYON

  - Güç Kasayısının Düzeltilmesi

  - Kondansatör Gruplarının Fiziksel Özellik ve Ölçüleri

  - Cos & Dairesi

  - Reaktif Güç Kontrol Rolesi

  - Kompanzasyon Prensip Şeması

  - Kompanzasyon Devre Eleman Seçimi

  - Hızlı Kompanzasyon Üniteleri

  - Kompanzasyon Teknik Şartnamesi

BÖLÜM 23 : DOGRU AKIM

  - Piller Üreteçler ( Galvanik Üreteçler)

  - Pil çeşitleri

  - Akümülatör ve çeşitleri

  - Akülerin Fiziksel Özellikleri

  - VRLA Volf Regüleli Kurşun -Asit Akümülatörleri ( Bakım gerektirmeyen)

  - Kurşun Akülerin Elektrolit Özellikleri

  - Akümülatör Tesisleri

  - Redresör ve Dogrultmaçlar

  - Dogru Akım Motor Devresinde Kullanılan Motor Seçimi

  - Dogrultucular

  - Yarı iletken Dogrultucular

  - Temas Halindeki Madenlerin Korozyon Degerleri

  - Isıl Çiftlerin Termoelektrik Gerilimleri

  - Yeni Teknolojik Özellikli Redresörler

BÖLÜM 24 : TOPRAKLAMA ve KATOTİK KORUMA

  - Topraklama Çeşitleri

  - TN Sistem Topraklaması

  - TN-C Sistem Topraklaması

  - TN-S Sistem Topraklaması

  - TN-C/S Sistem Topraklaması

  - TT Sistem Topraklaması

  - ST Sistem Topraklaması

  - Topraklama İletkenleri

  - Topraklama Direncinin Ölçülmesi

  - Şerit Topraklayıcılar

  - Çubuk Elektrotlar

  - İletken Ek Tiplerinin Karşılaştırılması

  - A.G ve O.G Şebekelerinde Topraklama Çeşitleri

  - Koruma Topraklamasının Yapılması

  - Katotik Koruma ve Çeşitleri

BÖLÜM 25 : YILDIRIMDAN KORUNMA ( PARATÖNER )

  - Yıldırım Olayı

  - Yıldırımın Etkileri

  - Yıldırımdan Korunma Çeşitleri

  - Piezo Elektrik Kristalli Aktif Paratöner

  - Franklin France Saint - Elmo Paratönerler

  - Forend EU Aktif Paratöner

  - Das İyonizeri ( Yıldırım Önleme Sistemleri )

  - Aktif Paratöner Montaj Detayı

  - Kafes Direk Aktif Paratöner Montajı

  - Toprak Direnci Düşürücü Malzeme "GEM"

  - GEM Uygulamaları

  - Topraklama Çubuk Ekleri

  - Topraklama Elektrotları

BÖLÜM 26 : EX-PROOF (ALEV SIZDIRMAZ ) ELEKTRİK MALZEMELERİ

  - EX-PROOF Genel Tanımı

  - Tehlikeli İş Yerleri ve Tanımları

  - Patlamaya Karşı Koruma Tipleri

  - Koruma Tipleri ve İlgili Standartlar

  - Tehlikeli Alanlarda Elektrik Çalışması

  - Gaz ve Buhar Ortak Özelliklerine Göre Sınıflandırma

  - EX-PROOF Armatürler

BÖLÜM 27 : ELEKTRONİK

  - Elektronik Devre Elemanları

  - Dirençler Renk Kodlarının Okunması

  - Direnç Çeşitleri

  - Kondansatörler ve Renk Kotlarına Göre Okunması

  - Bobinler ve Endüktansın Hesaplanması

  - Devre Elemanlarının Sembolleri

  - Elektron Lambaları Yarı İletken Diyotlar ve Transistörler

  - Fotoseller,Tristörler,Triyak,Diyak,Alan Etkili Transistörler

  - Elektronik Devre Elemanlarının Karakteristik Özellikleri

  - Yarı İletken Güç Devresi Elemanları

  - Standart İletken Simgeleri

  - Zener Diyot

  - Redresör Diyotlar

  - Radyo ve TV Kanal Frekansları

  - Kablolu TV Kablo ve Sinyal Degerleri

  - GSM Gezgin İletişim Degerleri

  - Sıkca Kullanılan Bazı Konnektörlerin Uç Tanımları

  - Fiber Optik Kablolar

  - Fiber Optik Kablolarda Fiber Tüp ve Fiber Renk Sıralaması

  - Elektromağnetik Yörünge

  - Haberleşmede Aktif Sistemler

  - Radyolink Sistemleri

  - Haberleşmede Kullanılan Bazı Kısaltmalar

  - Haberleşme Kabloları

  - Elektronik Devrelerde Kullanılan Semboller

  - Kısaltmalar ve Semboller

BÖLÜM 28 : DEGİŞİK KONULAR

  - Isıtıcı Hesapları

  - Küçük Transformatör İmalat Hesapları

  - Monofaze Kontrol Transformatörleri

  - Üç Fazlı Transformatör Özellikleri

  - Filitreli Kompanzasyon Reaktörleri

  - Motor Sürücü Çıkış Reaktörleri

  - AC Statik Regülatörler

  - Bakır Bobinaj Telleri ve Özellikleri

  - Motor Güçlerine Göre Kullanılan Bakır Agırlıkları

  - Bakır Borular

  - Bakır Baralar

  - Transformatör Yagı Rejenerasyonu

  - Elektrik Pano Ölçüleri

  - Bina Maliyetleri ile İlgili Tesbitler Yapılırken Kullanılan Yüzdeler

  - İşletme Bakım Arabasında Bulunması Gereken Alet Edavat

  

 

28 bölüm 1021 syf.

2.Baskı - Nisan.2008

 

 

Satış Fiyatı
70.00.TL

İhale kanunu Değişmeli mı ?
İhale kanunu değişsin .

TELEFON-FAX-MSN ile
Kitap Siparişi Verebilirsiniz.
Ofis msn: iletisim@santiyeci.com
0224.6760023

 

© 2000 - 2008 santiyeci.com - Tasarım ve Uygulama Biteg