Kullanıcı
Şifre
Üye Ol
Şifremi Unuttum ( Şifrenizi öğrenmek için kullanıcı adınızı yazarak bu ikonu tıklayınız.)
E-Kaynak
E-Pratik Bilgi
E-İş
E-Şantiye Pazarı
E-Tedarik&Servis
E-Vitrin
E-Alışveriş
Bize Ulaşın
Türkçe English

E-Posta Listesine Kaydol

Kaydol

E-Alışveriş

Şantiye Market -> İnşaat Kitapları -> Sayısal Analiz

Ürün Detayları

Sayısal Analiz

Ürün Kodu: Yazarı: Mehmet Bakipğlu - BİRSEN

SAYISAL ANALİZ

 

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1

Tarihçe

Konu ve tanımlar

Sayısal analizde kullanılan bazı kavramlar düşünceler ve tanımlar

Bazı teoremler

 

BÖLÜM 2

HATA ANALİZİ

Giriş

Hata kaynakları

Mutlak ve bağıl hata

Hata yayılımı

Sayı sistemleri

Bilgisayarda sayıların gösterilmesibilgisayar aritmetiği

Algoritmalar ve karakter sayısı

Hata hesaplarının kullanıldığı yerler ve hata tahmin yöntemleri

Problenler

 

BÖLÜM 3

SERİLER

Giriş

Kalanın (kesme hatasının) tahmini

Kuvvet serileri

Hıalzndırma yöntemleri

İyi tanımlanmamış seriler

Problemler

 

BÖLÜM 4

DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ

Giriş

Tanım ve kısa bilgiler

Doğrusal denklem takımının çözüm yöntemleri

Gauss eliminasyon yöntemi

Gauss-jordan eliminasyon yöntemi

Lu ayırım yöntemi

Kopmak eliminasyon yöntemleri

Bir matrisin tersinin bulunması

Dolaysız yöntemlerin karşılaştırılması

Hata analizi ve ardışık iyileştirme yöntemi

Ardaşık yaklaşım yöntemleri

Ardışık yaklaşım yöntemlerinde yakınsama

Ardışık yaklaşım yöntemlerini hızlandırma

Gradyent yöntemleri

Özel matrisler

Fazla belirlenmemiş doğrusal sistemler

Doğrusal denklem sistemlerinin paket program kullanılarak çözümlenmesi

Problemler

 

BÖLÜM 6

ÖZDEĞERLER VE ÖZVEKTÖRLER

Giriş

Özderelerin bulunmasında denklem çözümünü temel alan yöntemler

Kuvvet yöntemi ve bu yönteme dayalı yöntemler

Benzerlik dönüşümünün temel alan yöntemler

Simetrik matrisler

Simetrik olmayan matrisler

Ardışık olarak çarpanlara ayırma yöntemleri

Özdeğer ve özvektörlerin paket programlar

Problemler

 

BÖLÜM 7

İNTERPOLASYON VE EKSTRAPOLASYON

Yaklaşım yöntemleri

Çok terimli interpolasyonu

Lagrange ve hermit interpolasyonu

Newton interpolasyonu

İnterpolasyon çok terimlisinde hata analizi

Sonlu fark interpolasyonu

Parça parça interpolasyon

Ters interpolasyon

Hata yayılımı

Rasyonel fonksiyon interpolasyonu

Üstel fonksiyon interpolasyonu

Ekstrapolasyon

Problemler

 

BÖLÜM 8

EN KÜÇÜK KARELER KRİTERLERİ

Giriş

Doğrusal en küçük kareler kriterleri

Doğrusal olmayan en küçük kareler kriterleri

En küçük kareler probleminin doğrusallaştırılması

Çoklu regresyon

Verileri sürekli olması

Yaklaşım problemleri ile ilgili paket programlar

Problemler

 

 

BÖLÜM 9

CHEBYSHEV YAKLAŞIMI

Giriş

Ortogonal çok terimliler

Bir fonksiyonun chebyshev açılımı

Chebbyshev ekonomizasyonu

Chebbyshev interpolasyonu

En küçük kareler kriterlerinde Chebbyshev Fonksiyonlarının kullanılması

Rasyonel fonksiyon yaklaşımında Chebbyshev Fonksiyonlarının kullanılması

Sürekli verilerde Ortogonal Fonksiyonlarının kullanılması

Problemler

 

 

BÖLÜM 10

FOURIER YAKLAŞIMI

Giriş

Sürekli hal

Ayrılık hal

Eşit olmayan aralıklı verilerde yaklaşım fonksiyonu olarak sinüs ve kosinüs eğrisi

fourıer yaklaşımı ile ilgili paket programlar

Problemler

 

BÖLÜM 11

SAYISAL TÜREV

Giriş

İleri doğru farklar cinsinden türev ifadesi

Geriye doğru farklar cinsinden türev ifadesi

Merkezi farklar cinsinden türev ifadesi

Yüksek mertebedeb türevler

Optimum aralığının hesabı

Operatör cebri

Kısmi türevler

Problemler

 

BÖLÜM 12

SAYISAL İNTEGRASYON

Giriş

Newton – cotes formülleri

Kompozit integrasyon formülleri

İntegrasyonda ekstrapolasyon formüllerinin kullanılması ve romberg integrasyonu

Lagrange ve hermit integrasyonu

Gauss integrasyonu

Filon yöntemi

Genelleştirilmiş (imporoper) integraller

Çok katlı integraller

İntegral ile ilgili programlar

 

BÖLÜM 13

ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERDE BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİ

Giriş

Euler, orta nokta ve Taylor yöntemleri

Runge-kutte yöntemleri

Runge-kutte yöntemlerinde hata kontrolü ve Runge-kutte-fehlberg yöntemi

Çok adımlı yöntemler

Yöneltici-düzeltici yöntemleri

Fark denklemleri, kararlılık ve rijitlik

Diferansiyel denklem sistemleri

İkinci mertebe diferansiyel denklem

Newmark’ın B ve wilson’nın 0 yöntemi

Problemler

 

BÖLÜM 14

ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERDE SINIR VE ÖZDEĞER PROBLEMİ

Giriş

Atış Yöntemi

Doğrusal Sınır Değer Problemlerinde sonlu farklar yöntemi

Doğrusal olmayan sınır değer problemlerinde sonlu farklar yöntemi

Raylıght-rıtz yöntemi

Belirsiz katsayılar yöntemi

Özdeğer problemleri

Adi diferansiyel denklemlerde başlangıç ve sınır değer problemleri ile ilgili programlar

Problemler

 

BÖLÜM 15

KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ

Giriş

İkinci mertebe ve iki bağımsız değişkenli denklemlerin kanonik forma indirgenmesi

Parabolik denklemler

Hiperbolik denklem

Eliptik denklem

Biharmonik denklem

Dördüncü mertebe diferansiyel denklemler

Problemler

 

BÖLÜM 16

SONLU ELEMANLAR

Giriş

Adi türevli diferansiyel denklemler

Ediptik denklem

Parabolik ve hiberbolik denklemler

Problemler

 

Satış Fiyatı
32.50.TL

İhale kanunu Değişmeli mı ?
İhale kanunu değişsin .

TELEFON-FAX-MSN ile
Kitap Siparişi Verebilirsiniz.
Ofis msn: iletisim@santiyeci.com
0224.6760023

 

© 2000 - 2008 santiyeci.com - Tasarım ve Uygulama Biteg