Kullanıcı
Şifre
Üye Ol
Şifremi Unuttum ( Şifrenizi öğrenmek için kullanıcı adınızı yazarak bu ikonu tıklayınız.)
E-Kaynak
E-Pratik Bilgi
E-İş
E-Şantiye Pazarı
E-Tedarik&Servis
E-Vitrin
E-Alışveriş
Bize Ulaşın
Türkçe English
Talep Formu Nedir
Üretim ve Tüketimin Takibi
Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği
Sürveyan Defteri
Şantiye Günlük Defteri
Yeşil Defter
Ataşman Sayfası
Görünmez Kaza :)
Hakediş Hazırlama
Metraj
Keşif Artışı
İhzarat Nedir
Ekskavatör Nasıl Çalışır?
Yükleyici Nasıl Çalışır
Makinalı Kazı Nasıl Yapılır
Casio FX-880P-3600P ile
(Topografya Programları)
Casiofx880 Bina Yol Kanal
Kazı/Dolgu ve Aplikasyon Programı
Classpad 300 -330 Programları
Bir Dolgunun Hikayesi
Saha Tanzimi-Bina Yeri Kazı Dolgu İşleri
Excel.de Kot Kilometre Sapma ve Tünel Kesit Çizim Programı

E-Posta Listesine Kaydol

Kaydol

E-Pratik Bilgi -> Şantiye Notları

Şantiyede Kim Kimdir?

Şantiye Şefi

Şantiyede resmi ve gayri resmi her şeyden sorumlu olan kişidir.
Genellikle yerinde bulamazsınız. Ya arazidedir ya da idareye görüşmeye gitmiştir. Mesai saati belirsizdir.
Şantiye Şefi; işverenin işyerindeki kanuni temsilcisidir. Şantiye Şefini işveren atar, kontrol teşkilatınca onaylanır. İdareye yazı ile başvurulur, yeterliliği idarece kontrol edilir (Diploma, özgeçmiş, işveren vekaletnamesi, şantiye şefi taahhütnamesi)
Müteahhit ve dolayısıyla vekili olan Şantiye Şefi, idarece tasdik edilmiş olsa dahi, hataları bulup düzeltmekle yükümlüdür.Bu Şantiye Şefi'nin temel sorumluluğudur.

Şantiye Şef Yardımcısı

Şefin Sorumlu olduğu her şeyden yardımcısı da sorumludur. Şantiye Şefliği zamanın çoğunu işveren kuruluşla ilişkilerde harcar.
Şef Yardımcısı, Arazi Mühendisi olarak ve şantiye iç işleri ile ilgili genel sorunlara direk muhatap olan kişidir. Hem arazi, hem proje hem de hakkedişlerle uğraşır. Hiç boş zamanı yoktur. Mühendisliğin en yoğun yaşandığı görevlerden birisidir.
Arazi Mühendisliğinin temel noktası sabırdır. Şantiyede insanları anlamak, kim ne iş yapabilir, hangi makine ne iş yapabiliri, yani deneyimi, mühendis bu aşamada öğrenir.

İş Güvenliği Mühendisi

İş Güvenliği: İşyerlerinde kazaları ve meslek hastalıklarını minimum
seviyeye indirmek için risk analizlerini yapmak
ve bu analizlere göre uygun risk kontrol tedbirlerini uygulamak ve
denetlemek, iþçilere gerekli eğitimi vermek
amacıyla uygulanan çoklu bilimsel bir yönetim sistemidir.

Şantiyelerin büyüklüğüne ve ihtiyacýna göre değişse de yukarıda tanımlanan
işi yapan teknik elemanlara iş
güvenliği elemanı denir.

Alttan başlarsak iş güvenliği gözetimcisi, iş güvenliği formeni, iş güvenliði süpervizörü, iş güvenliği teknikeri, iş
güvenliği uzmanı, işgüvenliği müdürü ve iş güvenliği koordinatörü şeklinde sıralanan pozisyonlar bulunmaktadır.

Şantiyelerde genellikle iş güvenlikçi olarak anılır. Yurtdışı
şantiyelerinde genelde HSE (health safety
environment) olarak bilinir.

Katkıda bulunan : Cuma BAZ
Cuma.Baz@tav.aero

Harita Mühendisi

Harita mühendisi şantiyelerde etüt proşe şefi,altyapı ve ölçme şefi,harita
grup şefi pozisyonlarından birinde bulunur.Gelen vaziyet planını önçe
inçeler.Sahanın halihazır durumuyla karşılaştırır,lehte ve alehte tetkik
eder.Gelen projenin sahaya aplikasyonu için poligon agını
oluşturur.Aplikasyon degerlerini sahaya verir ve kontrol eder.Taşoronların
yaptıgı işlerin alımlarını yaptırır ve projeye göre hakediş hesaplarını
yapar.Deformasyon olup olmadıgını sürekli takip eder.İmalat sonuclarının
alımını yapıp şantiye şefine bilgi verir.süperpoze paftaları oluşturur ve
uyuşumsuzlukları giderip altyapıya yön verir.Çevre düzenlemesi işini
yönlendirir.

Formen

Formen, şantiyecilikte bir meslek grubundan (Usta, operatör,topograf) kendini yetiştirmiş, arazide işin uygulanması için makine, personel ve malzemeyi sevk ve idare eder. Ekip başıdır. Kazı, Beton Formeni gibi.
Mektepli değil alaylıdır. Yani çekirdekten yetişmedir. Hesap yönünden fazla detaya inemez, deneyimleri öngörülerini haklı çıkarır. Haksız çıktığı durumlar da olabilir. Projede çizgi ve görünümlerden ibaret bir işi, en uygun maliyetle gerçeğe dönüştürmekte deneyim en önemli araçtır ve Formen bunun anahtarıdır. Hangi makine ne iş yapabilir veya yapamaz, hangi şoför veya operatör nasıl idare edilir formen bilir.
İşe yeni başlamış bir teknik eleman için bir formenle çalışmak zordur. Hesabı bilen mühendis formenin destekleyicisidir. Mühendis iyi bir izleyici olursa, arazi ve iş deneyim süreci formen vasıtasıyla çabuklaşır.

Topograf

Etüt Ekibi, şantiyenin öncü kuvvetidir. Bir işe ilk kazığı etüt ekibi çakar, iş boyunca kadar gider, en son ölçüyü yine onlar alır.
Topograf,küçük ve orta ölçekli şantiyelerde Etüt Ekibinin başıdır. Tekniker veya Deneyimli, meslekten yetişmiş alet operatörüdür.
Topograf, tüm arazi ölçüm işlerinden sorumludur. Etüt ekibi, aracı, alet ve ekipmanları ve şenörleri ile seyyar bir ekiptir.
Şantiyede günlük işlerin projesine uygun günlük takibini yapar, makina ve ekiplere işlerini işaretler. Formenle koordineli çalışır. bazı şantiyelerde Topograf ve Formen aynı kişidir. Ölçüm ve iş yapma zaman zaman iç içe geçen bir konudur.

Makina Mühendisi

Makina şantiyenin bir parçasıdır. Makinaların işi aksatmadan çalışması, bakımının tamirinin yapılması inşaatın sürekliliği çok önemlidir.
Makina Mühendisi fazla iş makinesi olan şantiyelerde Atölye 'nin başıdır. Tamire ayrılacak araçlar, arıza, parça temini aşamasında karar merciidir. Teknik Servislerle dialogu sağlar.
Şantiyede farklı mühendislik branşları arasında uyum zordur.Bu bakış açılarından kaynaklanır.
Ancak, uyumlu bir çalışmada Makine Mühendisi en önemli destektir. Çalışmayan Makinenin kimseye faydası yoktur.
Şantiyecilik bir takım oyunudur.

Atölye

Atölye , şantiyenin oto sanayisidir. Ustaların özelliği ,iş makineleri ve şantiyenin türüne göre o işe özel makinelerden iyi anlamalarıdır. Atölyenin yapamadığı araç teknik servise veya sanayi ye gider. Bunun dışında yedek parça temin edilir, atölye tamiri kendisi yapar.
Ustalar da çekirdekten yetişmedir. Atölyenin kendine has bir dili vardır. İngilizce kataloglardan Türkçe'ye değişerek geçmiş çok kelime vardır. Bu lisan zaman içerisinde anlaşılır.
Atölyede iş yeri hem şantiye hem de arazidir. Yol, sulama gibi geniş alanlı işlerde arazide çalışan iş makinelerinin bakım ve tamirleri çoklukla yerinde yapılır. Atölye, aynı zamanda arazi personelidir. Ağır bakım ve tamirlerde iş makineleri şantiyeye gelir.

Muhasebe

Muhasebe, şantiyenin kasasıdır. Tüm para işleri, satın almalar, personel işlemleri, ödemeler burada yapılır.
Muhasebeci, şantiyedeki önemli mevkilerden birisidir. Şantiyenin günlük alım, ödeme, personel işlemlerini muhasebe takip eder. İkmalde ve ödemede bir aksama olması işin aksamasıdır. Muhasebe yönetim ve şantiye ile uyumlu çalışmalıdır. O da takımın bir üyesidir.
Personel kahvaltıda çay içemezse, personel mesaileri eksik veya fazla ödenirse, sigorta kayıtları düzenli tutulmazsa, istenen para harcamalara yetmezse muhasebenin başı ağrır.

Satınalma

Şantiyede satın almaları ayrı bir personel yapar. Satınalma, şantiyede çalışan makine ve personelin ikmal memurudur. İkmal kalitesinde,niteliğinde ve zamanında teminden Satın almacı sorumludur.
Piyasada herkes onu patron zanneder.
Çaycı, şantiyenin ofis boyudur. adı çaycıdır ama her işe o bakar. Telefon, Faks,Fotokopi, Temizlik, Misafirlere Yemek servisi ondan sorulur.

Servis Şoförü

İş sahası geniş ise Şantiyenin ulaşımını görevli pikap, minibüs veya araba yapar.
Şantiye Personelinin sabah işe gelmesi, şantiyeden iş yerine sevkı , yemek servisleri,makinaların ikmal işleri, mesai dönüşü, akşam personelin dönüşü servis şoförleri yapar.
Bir Servis Şoförü büyük bir şantiyede günlük 200km yol yapar, 12 saat çalışır.

İhale kanunu Değişmeli mı ?
İhale kanunu değişsin .
 

© 2000 - 2008 santiyeci.com - Tasarım ve Uygulama Biteg